Parish Council

PRESIDENT:  Costa (Pete) Catrickes

1st VICE PRESIDENT: Kalliopi Kounis

2nd VICE PRESIDENT:  Thomas Smith

SECRETARY: Achilleas Ginis

Corres. Sec.: Zenovia Panteloukas

TREASURER: Panagiotis Michaelidis

COUNCIL MEMBERS   

  •  Charles Economidis
  •  Stefanos Koutsfetsoulis   
  •  Ike Krokos 
  •  Joseph Stefani      
  • Valerie Berardi
  • Achilleas Ginis
  • Nicholas Gouliamberis
  • Klearhos Koussoulis
  • Virginia Nikolaides
  • George Stefanides